Posted by: ZIva Category: Uncategorized @sl Comments: 0

 

29.3.2020

V stanju epidemije svetujemo spolnim delavcem, da pazijo najprej na svoje zdravje.
S tem boste poskrbeli najprej zase in posledično tudi za druge. Dosledno se držite navodil za upoštevanje samoizolacije, kar pomeni, da prekinete vse ne nujno potrebne socialne stike z okolico in pa vse ne nujno potrebna opravila.

Covid-19 bo zaradi hitre širitve v kratkem pokazal večji obseg neželenih posledic. Dosledno spoštovanje ukrepov samoizolacije bo seveda drastično vplivalo na vaše spolno delo. Ukvarjate se z dejavnostjo, ki bo tudi utrpela enega večjih upadov

Za vse, ki ste lahko prekinili s spolnim delom, je to najboljša odločitev.
Vsi spolni delavci kateri ste samozaposleni preko S.P., D.O.O. ali ste študenti boste bili po obljubi vlade RS upravičeni do nadomestila za izpad dohodka.

Za vse spolne delavce, kateri pa ste do danes že zaprli pravno obliko s katero ste poslovali, pa ste upravičeni do denarne socialne pomoči ter do izredne denarne pomoči.

Članom sindikata oproščamo mesečno sindikalno članarino za obdobje razglasitve pandemije.

Za pravne osebe:
https://www.gov.si/teme/koronavirus/vladni-ukrepi/

Samostojni podjetniki

  1. Ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim (izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek v višini 70 % neto minimalne plače, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic, odložitev plačila akontacije dohodnine)
  2. Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki delajo, prevzame država)

D.O.O.

  1. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest (nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač, nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, nadomestilo za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje že subvencioniranih zaposlitev)
  2. Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi (status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, nadomestilo za brezposelnost od prve dneva nezaposlenosti dalje, ne plačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo, solidarnostni dodatek za upokojence)
  3. Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki delajo, prevzame država)

Za fizične oblike
https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/

Študenti

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Sloveniji. Prejeli bodo enkratni krizni dodatek v višini 150 evrov, ki bo izplačan do 30. aprila

Nezaposleni

Denarna socialna pomoč
Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Vse ažurirane podatke bomo osveževali v tem članku.
V namen pomoči našim članom in nečlanom nudimo info kontakt:
069 657 633
info@dobra-druzba.org

S spoštovanjem,
Predsednik organizacije Dobra Družba
Žiga π Sedevčič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja