Posted by: Ziga Sedevcic Category: Članki Comments: 0

Kulturno društvo za ozaveščanje Dobra Družba
www.dobra-druzba.org

Žiga Sedevčič, predsednik

Grumova cesta 2
1275 Šmartno pri Litija
e-mail: info@dobra-druzba.org
tel.št.: 069655069


Datum: 15.4.2021

 

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 475 00 50
E-pošta: info(at)varuh-rs.si

 

ZADEVA: Poziv varuhu človekovih pravic k pospešitvi zakonodajnih rešitev na področju prostitucije

 

Spoštovani gospod Peter Svetina,

 

kot predstavniki organizacije Dobra Družba se obračamo na Vas s tematiko za katero ocenjujemo da je vaša vključitev potrebna.

Gre za področje seksualnega dela, katero je v Republiki Sloveniji od leta 2003 dekriminalizirano, delno regulirano 2008 (prostitucija in erotična masaža) in regulirano 2015 (erotična masaža).

Na podlagi odločbe Višjega sodišča v Ljubljani, št: XKp13636/2016 z dne:29.6.2020 je razvidno da je specifičen del zgoraj navedenega področja zakonsko neustrezno urejeno oz. kot so pojasnili višji sodniki: “se je pa zakonodajalec izognil zakonski ureditvi te dejavnosti…”
V posledici tega pa se dnevno občutijo posledice tako za pravne osebe te industrije kakor tudi za izvajalce te branže.

Dne 16.3.2021 smo na Vlado Republike Slovenije naslovili poziv (priloga), ker smo prepričani, še posebej v luči zgoraj citirane sodne odločbe, niso podani nobeni razlogi oz. ovire, ki bi preprečevale zakonsko ureditev.
Trenutno smo v fazi pričakovanja odgovorov vseh naslovnikov (priloga Št.: 02300-2/2021/31), med katerimi so nam odgovor že podali z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (priloga).
Iz odgovora Številka: 07-184/2021-2 z dne 1.4.2021 izhaja:

“………Kot sami ugotavljate v dopisu, je dejavnost prostitucije že mogoče registrirati, kvalificirano pod druge osebne storitve, storitve spremljevalcev in družabnic, kamor spadajo tudi storitve prostitucije s šifro 96.09.12, SKP -08 5169. Enako velja za vse vrste masaž, ki so klasificirane pod 96.04.10 in tudi niso regulirane. Klasifikacija dejavnosti je namreč le podlaga za registracijo in še ne pomeni regulacije……”, takšno stališče razumemo kot zavrnilno glede našega poziva ker da “…je dejavnost prostitucije že mogoče registrirati,… ”.

 

Drži sicer da je dejavnost seksualnega dela mogoče registrirati ampak je to področje po oceni višjih sodnikov v Ljubljani še vedno neustrezno definirano.

Iz tega naslova se obračamo na Vaš naslov, ker menimo, da gre za vprašanja človekovih pravic, predvsem v luči pravice do samoodločbe, kar pa spada v vašo pristojnost.

Želeli bi si Vaše pomoči in sodelovanja še posebej, ker gre za občutljivo in na trenutke tudi marginalno temo, ki se ji večina želi hote ali nehote izogniti.
Želeli bi si, da se aktivno vključujete v razprave tako na državnem nivoju kakor tudi s strani civilnih družb, da področje ustrezno preučite, podate ustrezne predloge oz. smernice in skupaj z nami sledite citirani odločbi Višjega sodišča v Ljubljani.

 

V pričakovanju Vašega povratnega odgovora, Vas lepo pozdravljamo in Vam želimo vse dobro. Za vsa dodatna pojasnila, smo Vam na voljo na naših dostopnih kontaktih.

 

S spoštovanjem,
predsednik organizacije Dobra Družba
Žiga Sedevčič

Naše pismo vladi 16.3.2021:
Pismo vladi – dobra druzba – 16.3.2021.docx

Odgovor in odstop vlade v reševanje pristojnim ministerstvom:
OdstopVResevanje_P

Odgovor ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:
Kult društv Dobra Družba

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja