Šta je „slovenački model“ regulacije seksualnog rada?

Seksualni radnik u Sloveniji može legalno pružati usluge samozaposlene osobe od 2008. godine (samozapošljavanje).

Kompanija je osnovana u roku od 3 radna dana, osoba sve radi u AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i srodne usluge).
Kao svoju aktivnost bira prostituciju i / ili erotsku masažu. U 2008. godini delatnost prostitucije i erotska masaža bile su uključene u katalog delatnosti ostalih zanata. U standardnoj klasifikaciji delatnosti, prostitucija ima kod SKD08 – 96.090, a erotska masaža SKD08 – 96.040.

U samostalnom preduzetništvu u obliku S.P. – Standardizovano (pojedinačni vlasnik) je takođe porez sa niskom stopom poreza na dobit od 4%, za koju smo uvereni da je najniža na svetu.

Nemoguće je ilegalno zaposliti seksualne radnike (sa izuzetkom erotskih masera).

Po našem mišljenju, to je u redu, jer da je prostitucija profesija, moglo bi doći do eksploatacije radnika (mobing i ekonomska eksploatacija).

U zemlji u kojoj je prostitucija zanat, to je zemlja u kojoj svaki seksualni radnik donosi svoje odluke i odgovoran je za sebe. A to je Slovenija.

Seksualni radnici mogu sarađivati sa drugim pravnim licima na osnovu sporazuma o saradnji koji bilo koja od strana potpisnica može u bilo kom trenutku raskinuti (javne kuće, vellness centri, saloni, pufovi, hoteli itd.)

Svako pravno lice (seksualni radnik) ne deli zaradu od usluga sa drugim osobama i novac je samo njegov. Međutim, mogu postojati troškovi koji su unapred utvrđeni (kirija, ulaz, marketing, provizija, pretplata na telefon itd.).

Bilo koja praksa aktivnosti van zakonskog okvira smatra se poreskim prekršajem, što je određeno Zakonom o sprečavanju rada i zapošljavanja na crno (ZPDZC-1)

Navedena kazna za pojedinca koji obavlja neregistrovanu delatnost iznosi od 1.000 do 7.000 EUR.

To nije sporno, jer je prostitucija u Sloveniji dekriminalizovana od 2003 godine.

Jedina opasnost koja se seksualnom radniku može dogoditi je poreski prekršaj ili kriminalne bande koje sprečavaju njihovu slobodu i iskorišćavaju je, što se uglavnom dešava u većim gradovima i nije uobičajeno.

Organizacija Dobra Družba podiže svest i informiše seksualne radnike u pravcu samoprijave (osnivanje samostalne delatnosti i zakonsko pružanje usluga).

Na taj način, pojedinac je osiguran, ima besplatne lekarske preglede i ima starosnu granicu za odlazak u penziju. Finansijski troškovi nastali tokom poslovanja mogu se potraživati u poreskim olakšicama